Joomla Templates from Joomla Themes

Joomla Banner
Blue Lotus Joomla Template

Blue Lotus

Joomla 3X Templates
691 Downloads
Smart One Joomla Template

Smart One

2.5 & 3X Templates
2166 Downloads
Primer Themes Banner

2 Free Joomla Templates