Joomla Templates from Smart Addons

Joomla Banner
VerityMag Joomla Template

VerityMag

Joomla 3X Templates
622 Downloads
Vinda Joomla Template

Vinda

2.5 & 3X Templates
4520 Downloads
News II Joomla Template

News II

Joomla 3X Templates
4559 Downloads
Plus Joomla Template

Plus

2.5 & 3X Templates
3095 Downloads
Joomla 3 Joomla Template

Joomla 3

Joomla 3X Templates
1666 Downloads

5 Free Joomla Templates